descriptionINDEKS SEKILAS INFO

Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah yang maha Kuasa. Dialah Allah yang pantas kita sembah ,Dialah yang Maha Hidup dan berdiri sendiri, hanya kepadaNya kita berharap dan memohon pertol...